Thursday, 18 Apr 2024
Monday  |   Tuesday  |   Wednesday  |   Thursday  |   Friday  |   Saturday  |   Sunday
Thursday, Apr 18 2024 INV. 948
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
x
x
x
x
Prize 2
x
x
x
x
Prize 3
x
x
x
x
Starter
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Consolation
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Thursday, Apr 18 2024 INV. 947
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
6
1
0
9
Prize 2
2
2
6
9
Prize 3
0
7
2
9
Starter
4911265474601023
9967139291678575
Consolation
5710568474350306
6997733110178195
5147431697832942
1149316192019280
Thursday, Apr 11 2024 INV. 934
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
1
3
1
5
Prize 2
5
2
9
0
Prize 3
5
9
7
4
Starter
3951514763903265
6116600073758555
Consolation
9273877968426044
9677516897188166
5083098358021966
9564767485446724
Thursday, Apr 11 2024 INV. 933
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
1
0
2
2
Prize 2
3
9
6
5
Prize 3
8
1
6
1
Starter
3833433586616473
4124995308158631
Consolation
5327841296695376
3438252023365944
8848301742480436
6766857244206652
Thursday, Apr 04 2024 INV. 920
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
4
8
8
8
Prize 2
7
5
5
2
Prize 3
5
3
1
6
Starter
9440549726726029
3426281984726044
Consolation
9237180859255558
3070371702078027
3463067650810579
3204306539112091
Thursday, Apr 04 2024 INV. 919
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
6
4
7
1
Prize 2
1
8
0
2
Prize 3
9
4
2
5
Starter
5255629010083025
5841083962182548
Consolation
9969365380237109
6874868745866773
2287462754267929
9628558453119121
Thursday, Mar 28 2024 INV. 906
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
7
2
2
9
Prize 2
8
4
0
9
Prize 3
8
2
0
6
Starter
9601345940183426
2143138056324188
Consolation
7453881312568174
0751182542076627
0392973745033572
4391125830942031
Thursday, Mar 28 2024 INV. 905
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
3
1
4
2
Prize 2
6
8
6
0
Prize 3
4
1
8
0
Starter
4754753477014204
4813798015495049
Consolation
5553688430713175
7402685147654306
7654115653224950
4297292583275683
Thursday, Mar 21 2024 INV. 892
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
1
3
4
0
Prize 2
7
7
9
0
Prize 3
4
8
2
1
Starter
9458079612462320
8957699541974526
Consolation
6949484956497468
0041768676456211
2500752151330247
0520231903250601
Thursday, Mar 21 2024 INV. 891
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
1
7
1
7
Prize 2
6
2
1
9
Prize 3
1
7
9
2
Starter
1189381943332513
5303184007283270
Consolation
9599226262670665
5525897782946760
4521213297660447
6665858706032650
Thursday, Mar 14 2024 INV. 878
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
1
6
6
6
Prize 2
8
9
8
1
Prize 3
6
2
4
2
Starter
4544086639629909
3582267570038181
Consolation
5226687401940229
2358501201441521
6945607736223603
8380647544015115
Thursday, Mar 14 2024 INV. 877
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
4
8
3
0
Prize 2
6
9
6
6
Prize 3
2
6
6
9
Starter
6521265417970877
3127653470823000
Consolation
0788182616199770
0698648309231463
0878418205686726
8925621273451130
Thursday, Mar 07 2024 INV. 864
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
4
8
0
1
Prize 2
0
4
9
0
Prize 3
6
6
3
4
Starter
1340625806367043
5892655914625815
Consolation
1650395033945318
8985085226541591
7809824139117060
9110043671479947
Thursday, Mar 07 2024 INV. 863
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
8
5
3
1
Prize 2
5
9
0
9
Prize 3
7
1
1
2
Starter
8130474154300395
1983958965152209
Consolation
7243508974229889
8855841262212210
0399790010249141
7963030962230774
Thursday, Feb 29 2024 INV. 850
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
2
5
0
4
Prize 2
6
4
7
8
Prize 3
7
0
2
2
Starter
9362523605579576
0423349844712098
Consolation
8650535352118339
4101987819701724
5549851407268456
9845474759615054
Thursday, Feb 29 2024 INV. 849
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
2
8
9
9
Prize 2
5
9
6
4
Prize 3
0
0
3
9
Starter
4555802454295247
3014831977935217
Consolation
0687903734594066
9139691086447260
3933338960964374
4447631354971198
Thursday, Feb 22 2024 INV. 836
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
3
0
2
9
Prize 2
2
6
2
6
Prize 3
6
9
7
7
Starter
6275865217580371
0873608364067214
Consolation
2973799761411946
7280555786700548
7928086432547735
6613624553490736
Thursday, Feb 22 2024 INV. 835
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
1
7
2
3
Prize 2
7
7
1
8
Prize 3
0
5
0
2
Starter
8783690490818728
4175959060937802
Consolation
8411596038577529
8304183090276424
2466270046315508
3483289082550012
Thursday, Feb 15 2024 INV. 822
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
3
1
0
8
Prize 2
6
6
5
8
Prize 3
5
6
8
6
Starter
1293802236756296
6540274136915237
Consolation
6565865710423577
3533238123183751
8193162362162847
9086024578305082
Thursday, Feb 15 2024 INV. 821
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
4
5
2
5
Prize 2
3
9
6
0
Prize 3
1
0
9
1
Starter
3193370245216331
9369350342830036
Consolation
7284025863168326
3708780033469036
7575853475859733
7147352558456924
Thursday, Feb 08 2024 INV. 808
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
8
9
7
3
Prize 2
9
6
9
1
Prize 3
1
6
7
4
Starter
9127515876687831
5661333225256679
Consolation
2089604784660078
5372371409878190
3271926242363632
7820009384062580
Thursday, Feb 08 2024 INV. 807
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
7
8
4
5
Prize 2
5
5
8
8
Prize 3
2
5
5
7
Starter
7742343799700603
9499413512534149
Consolation
4531882198429290
4689453191528221
5022192864615120
2195004202270073
Thursday, Feb 01 2024 INV. 794
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
4
4
6
5
Prize 2
0
1
0
5
Prize 3
5
1
9
0
Starter
9534436947732870
3288827715586597
Consolation
7931096906552830
6454076419731223
7170426141724541
8873087526699094
Thursday, Feb 01 2024 INV. 793
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
1
6
4
8
Prize 2
9
6
8
2
Prize 3
4
8
5
8
Starter
3429901038326239
8276676482571108
Consolation
5452142021764103
1584810855609397
8478301795811013
1054807757652829
Thursday, Jan 25 2024 INV. 780
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
7
0
4
5
Prize 2
3
1
8
7
Prize 3
4
3
2
3
Starter
6510973267503006
9555323176465973
Consolation
0046640629342373
8481335219827510
8643690635206248
6629952018505761
Thursday, Jan 25 2024 INV. 779
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
6
7
3
0
Prize 2
0
7
8
5
Prize 3
7
5
1
2
Starter
1771360295276665
5254226055732413
Consolation
2515860175613150
9527567312441475
5254647032515657
1746283137244839
Thursday, Jan 18 2024 INV. 766
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
0
7
6
2
Prize 2
1
6
6
5
Prize 3
5
4
4
4
Starter
0989711707022872
8764716070404348
Consolation
1190369045524289
8432707464806997
1397625148285050
9857525605702094
Thursday, Jan 18 2024 INV. 765
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
3
1
9
5
Prize 2
2
5
7
4
Prize 3
4
1
4
9
Starter
8480072682632599
3073253358466897
Consolation
7657126600209011
8335812772126105
5028311655931507
3346374415298870
Thursday, Jan 11 2024 INV. 752
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
2
4
9
9
Prize 2
0
5
2
7
Prize 3
6
8
9
0
Starter
4185039505871583
1739271055504917
Consolation
8401428970828927
6345946115207411
4031483690083896
8473593348715719
Thursday, Jan 11 2024 INV. 751
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
9
3
0
4
Prize 2
7
3
4
6
Prize 3
9
0
6
8
Starter
5606181612363034
0962731262622157
Consolation
6676911388185652
8772020214012616
1865480863866805
9313667938783305
Thursday, Jan 04 2024 INV. 738
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
6
3
9
2
Prize 2
8
6
0
3
Prize 3
4
7
4
3
Starter
1712893218024416
6684919736967926
Consolation
4126184841714259
5549989207144967
6427570612752303
9871218826786849
Thursday, Jan 04 2024 INV. 737
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
5
7
8
0
Prize 2
7
3
1
1
Prize 3
2
9
1
1
Starter
4999513546652461
0512340035781608
Consolation
0964780836022014
7302407502695708
1314890348376765
9914089901332510
Thursday, Dec 28 2023 INV. 724
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
5
6
2
6
Prize 2
6
9
8
1
Prize 3
6
2
2
7
Starter
9573449446590975
8319623584848200
Consolation
0491364542270831
1462948874925456
1205628734242403
6212014148101868
Thursday, Dec 28 2023 INV. 723
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
1
4
2
1
Prize 2
8
2
6
8
Prize 3
4
5
9
6
Starter
7180389002810872
5595996426180978
Consolation
0437427216414060
8514684988273688
5434799296926654
7182591615468804
Thursday, Dec 21 2023 INV. 710
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
5
0
2
9
Prize 2
1
8
9
9
Prize 3
9
6
6
5
Starter
2357133809242846
8312522295312400
Consolation
1052887796493141
5626181144790066
0528428646905933
2899633289230951
Thursday, Dec 21 2023 INV. 709
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
6
6
1
1
Prize 2
2
5
5
3
Prize 3
3
7
3
0
Starter
0111268668897598
0684885193914165
Consolation
1895054863464538
5511649974187097
4092162031096228
8568995899794727
Thursday, Dec 14 2023 INV. 696
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
7
9
1
5
Prize 2
4
9
3
7
Prize 3
9
2
4
8
Starter
1017557754023463
5280426546010144
Consolation
2735389624190537
1299909949108688
4470405395716483
9638321565531511
Thursday, Dec 14 2023 INV. 695
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
9
1
2
0
Prize 2
7
3
2
3
Prize 3
1
6
4
8
Starter
5378845197708259
6791669244907317
Consolation
5799831741723220
7650540393766535
3292352186078684
7521153677447038
Thursday, Dec 07 2023 INV. 682
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
9
3
7
5
Prize 2
3
9
8
2
Prize 3
1
7
2
3
Starter
2598935577481100
1685752488469570
Consolation
0399072956148948
0997801606927781
2920836029071435
0834494971790086
Thursday, Dec 07 2023 INV. 681
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
6
5
7
6
Prize 2
4
9
3
2
Prize 3
3
4
6
3
Starter
4359771514977448
7980971408613562
Consolation
7333178456856421
5970230913729329
2981362464790786
4260398342635047
Thursday, Nov 30 2023 INV. 668
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
7
2
1
8
Prize 2
9
6
1
9
Prize 3
8
4
6
7
Starter
1730319758944478
3767240069819566
Consolation
6544889489148124
7668620998453436
2883092020592681
1640479341350909
Thursday, Nov 30 2023 INV. 667
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
9
3
2
1
Prize 2
3
1
7
1
Prize 3
4
5
3
6
Starter
6904526540998979
4548633783679323
Consolation
7196350814760391
2619076648348844
0045829648280614
0441490598692680
Thursday, Nov 23 2023 INV. 654
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
7
8
2
3
Prize 2
7
9
5
2
Prize 3
8
0
5
5
Starter
4917063660317849
6396948123648467
Consolation
1100299156573317
1846022579594598
8420369538096378
4777090243739336
Thursday, Nov 23 2023 INV. 653
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
4
0
4
0
Prize 2
9
2
2
4
Prize 3
1
2
1
6
Starter
8346212005201545
1155043950206117
Consolation
6940108774872383
8294146626117235
6028198094054562
7496488073906510
Thursday, Nov 16 2023 INV. 640
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
1
8
9
7
Prize 2
9
4
0
6
Prize 3
5
4
6
1
Starter
9301622539256321
8744957363308231
Consolation
1561524912711287
7635917952480980
9524544398408457
8340410798456156
Thursday, Nov 16 2023 INV. 639
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
2
7
1
9
Prize 2
2
4
1
2
Prize 3
2
6
8
6
Starter
1102460065162054
6537913176805474
Consolation
3875422980596481
3021956644594950
7782705135227421
3430844244618457
Thursday, Nov 09 2023 INV. 626
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
4
7
5
4
Prize 2
1
5
8
0
Prize 3
8
5
0
7
Starter
0969861595028313
1534549691656879
Consolation
9123368195639856
9256934740323140
7867354271469481
1561223045250685
Thursday, Nov 09 2023 INV. 625
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
3
8
3
8
Prize 2
5
8
1
6
Prize 3
0
8
5
3
Starter
0880254485130191
4333053344009914
Consolation
6452667264815301
4762003468915086
0354634448883168
9611591688674866
Thursday, Nov 02 2023 INV. 612
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
5
9
1
4
Prize 2
1
4
5
8
Prize 3
2
8
7
1
Starter
9104042477259708
1866536532490028
Consolation
7057443980151771
4753743915727643
4916442253138228
0150511983811021
Thursday, Nov 02 2023 INV. 611
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
2
2
5
8
Prize 2
7
3
4
6
Prize 3
5
6
7
1
Starter
7291749331609473
6717166454607257
Consolation
5265303879280789
2442031974337265
4981982293200219
4036150884767927
Thursday, Oct 26 2023 INV. 598
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
0
2
2
8
Prize 2
4
2
6
6
Prize 3
2
9
3
5
Starter
6411188600801217
0173217498996978
Consolation
3968268048695231
2818122862333728
8400555469734422
7434693531659983
Thursday, Oct 26 2023 INV. 597
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
1
6
6
3
Prize 2
1
5
1
9
Prize 3
9
2
8
5
Starter
5070610469452039
7737317476741684
Consolation
4246584255651637
5836993148172870
6548519541570525
9798341617523666
Thursday, Oct 19 2023 INV. 584
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
1
6
3
3
Prize 2
0
4
0
1
Prize 3
2
6
4
5
Starter
3527690358847862
3933549087563035
Consolation
2313143322112092
1860360363569613
4346893005912153
2349558453095190
Thursday, Oct 19 2023 INV. 583
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
4
0
7
5
Prize 2
1
5
8
7
Prize 3
0
6
6
5
Starter
5855751926520674
9529054273453172
Consolation
7963345687901388
8129931344040084
3233934660755932
6548303106452562
Thursday, Oct 12 2023 INV. 570
Winner ★ Brazil Night
Prize 1
0
3
0
8
Prize 2
6
0
5
7
Prize 3
8
3
7
9
Starter
3336841479488237
5670473232056107
Consolation
2294335492423869
3843913490654578
4129657993994994
7584376754268583
Thursday, Oct 12 2023 INV. 569
Winner ★ Brazil Day
Prize 1
9
3
0
7
Prize 2
7
7
1
5
Prize 3
5
2
2
4
Starter
7788534473086827
2460604910512394
Consolation
3951746000645290
7895252168877621
4635507989750448
7112159889597641